ATOS

Welcome to ATOS - alternatives to separation.

 

In ATOS we work to prevent children's unnesseary separation from their family, and to find local alternative solutions to children without care and protection.

 

We have the objective to ensure that children and adolescents, who are in risk of being separated or who have been separated from their family, are provided a safe and stable upbringing within their own community.

 

 

 

News and UpdatesKære alle medlemmer og støtter af ATOS-Alternatives to Separation


Hermed indkaldes til generalforsamling 2021!


Siden april sidste år har alle ATOS møder foregået online. Sådan bliver det også med generalforsamlingen i år. Men måske betyder det, at flere får mulighed for at deltage. Det håber vi.


Det vil nemlig kun kræve et klik på et link, som vi sender til alle, der tilmelder sig.


Mødet finder sted tirsdag d. 25 maj 2021 kl. 19.00- 20.30


I kan tilmelde jer ved at skrive til alternativestoseperation@gmail.com

 

 


Med venlig hilsen


Louise Danneskiold-Samsøe


formand

 

 

Dagsorden ifølge ATOS vedtægter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Drøftelse af fremtidig virksomhed
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent og budget
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter
  9. Valg af intern revisor
  10. Eventuelt